Overheidsopdrachten

Dit formulier laat u toe om de totale bedragen in te geven van de overheidsopdrachten waarvan het bedrag lager is dan de Europese drempels die uw instelling heeft gegund in 2021, 2022 en 2023. De bedragen moeten worden ingegeven per categorie (werken, leveringen en diensten) en per jaar.

Gelieve, voor verdere inlichtingen, kennis te willen nemen van het Bericht dat hieromtrent werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

De gegevens worden verzameld per instelling (per KBO nummer). U kan dit formulier slechts één keer invullen (en in één tijd) voor alle gegevens van uw instelling. U doet er dan ook goed aan, vóór u begint met het invullen van het formulier, na te gaan of u over alle cijfers beschikt.

U kan ons contacteren op volgend e-mailadres in geval van problemen of wanneer u eventueel wijzigingen zou wensen aan te brengen : stat16@premier.fed.be

KBO-NUMMER:

Om het KBO-nummer van uw instelling te kennen kan u gebruik maken van de website van de Kruispuntbank van Ondernemingen (opzoeking « op naam » of « op activiteit »)